Hantering av uttag av hälsodata för forskning

Du som har ett etikprövningsgodkänt forskningsprojekt som du önskar genomföra inom Region Sörmland är välkommen att inkomma med dina handlingar till vår funktionsbrevlåda på Centrum för klinisk forskning.

Vår gruppering är rådgivande till ansvarig chef (t ex verksamhetschef, divisionschef, förvaltningschef) gällande beslut kring genomförandet av etikprövningsgodkända forskningsprojekt.

Grupperingen består av regionens forskningschef, patientsäkerhetschef, jurist, RSIT-representant, Hälsovalsrepresentant samt administratör.

Styrande dokument

Utlämnande av patientuppgifter för forskning

Blanketter att fylla i för ansökan om uttag av hälsodata för forskning

Blanketterna ska fyllas i och skickas med övriga underlag.

Ansökan om datauttag ur patientjournaler

Checklista

Uttag av data vid kvalitetssäkring

Tilldelning av uppdrag och behörighet för elektronisk åtkomst, information till blankettmallen

Bilaga 1 Blankettmall (Gäller vid kvalitetssäkring inte vid forskning)

Kontakt vid frågor

Mejl: forskningsdata@regionsormland.se

 

Uppdaterat: 24 januari 2024
E24V