Forskningsstöd att söka

Just nu har vi ingen pågående ansökningsomgång. 

De olika stöden som du kan söka är:

Planeringsstöd: Ansökan avser planeringsstöd. Du kan få från 1 vecka till 2 veckors stöd. Planeringsstöd är för dig som ska starta igång helt nya projekt. Med ett planeringsstöd kan du ex. möjliggöra en ordentlig litteraturomgång, diskutera projektupplägg med statistiker och/eller handledare och för att efter detta kunna skriva en genomarbetad forskningsplan. I förekommande fall skall även en etisk ansökan skrivas med hjälp av planeringsanslaget.

Projektstöd: Projektstöd är för dig som redan har kommit igång med ett projekt. Du kan få stöd från 1 vecka till 6 veckor.

Doktorandstöd: Doktorandstöd är för dig som är nyregistrerad doktorand. Du kan få upp till 50 % av heltid.

Fortsättningsansökan för dig som tidigare har erhållit doktorandstöd: Ansökan avser fortsättningsstöd för dig som redan är registrerad doktorand. Du kan få upp till 50 % av heltid.

Stöd till disputerade forskare: Du kan få stöd från 1 vecka upp till 30 % (av heltid) - differentierat. 

Till ansökningssidan  

Kontakt

Skyddad adress eller tfn: 016-10 54 01

Uppdaterat: 31 oktober 2022
BDU8