Vill du forska? Nu kan du som vill forska söka forskningsmedel i Region Sörmland

Höstens ansökningsomgång öppnas 18 augusti med sista ansökningsdag 6 oktober 2023.

Höstens ansökningsomgång är huvudansökningstillfälle för kommande verksamhetsår 2024.

Alla som är anställda inom Region Sörmland samt privata vårdgivare i Sörmland med avtal med Region Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

Centrum för klinisk forskning ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Region Sörmland.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Till ansökningssidan

Kontakt

Skyddad adress eller tfn: 072-143 21 42

Uppdaterat: 16 juni 2023
UXJJ