Sök forskningsmedel från Region Sörmland

Ansökningsomgången för huvudansökningstillfället för kommande verksamhetsår 2021 öppnas 21 augusti 2020. Sista ansökningsdag är 16 oktober 2020.

Alla som är anställda inom Region Sörmland och alla privata vårdgivare i Sörmland med avtal med Region Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

Centrum för klinisk forskning ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Region Sörmland.

Dessa stöd kan sökas:

Planeringsstöd (s.k startstöd) - du kan få 1-2 veckor i stöd. Projektstöd - du kan få 1-6 veckor i stöd Doktorandstöd - du kan få upp till 50 % av heltid i stöd. Du måste vara registrerad doktorand för att få doktorandstöd.
Fortsättningsansökan för doktorander - du kan få upp till 50 % av heltid i stöd. Ansökan gäller endast om du tidigare har beviljats doktorandstöd.
Disputerad forskare - du kan få 1 vecka upp til 20 % av heltid i stöd. Du måste ha disputerat för att få detta stöd.

Till ansökningsformulären

Kontakt

Skyddad adress eller tfn: 016-10 54 01

Uppdaterat: 12 augusti 2020
T8FG