Vill du forska?

Nu är det ingen ansökningsomgång. Nästa ansökningsomgång öppnas 23 augusti 2024.

Alla som är anställda inom Region Sörmland samt privata vårdgivare i Sörmland med avtal med Region Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

Centrum för klinisk forskning ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Region Sörmland.

Ansökan

Även om det inte är ansökningsomgång kan du gå in i ansökan fylla i mm. Dock tas ansökan bort efter 24 timmar.

Till ansökningssidan

Kontakt

pernilla.larsson@regionsormland.se eller tfn: 072-143 21 42

Uppdaterat: 5 juli 2024
UYPB