Sök forskningsmedel från Region Sörmland

Ansökningsomgången för våren är öppen med sista ansökningsdag 26 mars 2021.

Alla som är anställda inom Region Sörmland och alla privata vårdgivare i Sörmland med avtal med Region Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

Centrum för klinisk forskning ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Region Sörmland.

Vårens ansökan gäller för dig som vill starta igång ett helt nytt projekt (s.k. planeringsstöd) eller för dig som har blivit uppmanad efter hösten 2020 beslut att söka åter till våren 2021.

Under vårens ansökning finns också möjlighet att söka medel riktade emot urologisk forskning - Schmekelmedel.

Till ansökningsformulären:

Till Researchweb

Kontakt

Skyddad adress eller tfn: 016-10 54 01

Uppdaterat: 5 mars 2021
TN7H