Vill du forska? Nu kan du som vill forska söka forskningsmedel i Region Sörmland

Nu är det ingen ansökningsomgång.

Nästa ansökningstillfälle öppnas den 26 januari 2024. 
Då kan du som vill starta igång ett projekt söka, eller du som blev uppmanad i ditt beslut från höstens ansökningsomgång att söka våren 2024.

Alla som är anställda inom Region Sörmland samt privata vårdgivare i Sörmland med avtal med Region Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

Centrum för klinisk forskning ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Region Sörmland.

Du kan gå in och titta hur ansökningsformulären ser ut. Skriver du något så kommer ansökan försvinna efter 24 timmar.

Ansökan

Till ansökningssidan

Kontakt

pernilla.larsson@regionsormland.se eller tfn: 072-143 21 42

Uppdaterat: 11 oktober 2023
AAS3