Biobank Sörmland

Biobankslagen (2002:297) omfattar prov som tagits inom hälso- och sjukvården samt tandvården och som kan härledas till en viss person. Lagen reglerar användningen av dessa prov med individens samtycke.

Vid forskning kan man behöva tillgång till nytagna och/eller befintliga biobanksprov som finns inom en huvudmans verksamhet. För att kunna få tillgång till biobanksprov för forskning krävs, förutom en godkänd etikansökan, ett avtal med huvudmannens biobank om att inrätta en provsamling i biobanken.

Region Sörmland följer de nationella ansökningsrutinerna på biobanksvergie.se

Biobanksansvarig har det övergripande ansvaret för alla ingående provsamlingar oavsett det är provsamlingar för vård och behandling eller provsamlingar för forskning.

Biobankssamordnaren är regionens kunskapsresurs i biobanksfrågor.
Biobankssamordnaren har en central roll i den regionala verksamheten, har goda kontakter inom denna samt med chef för Regionalt biobankscentrum (RBC). Nationell samverkan bedrivs genom Biobank Sverige.

Läs mer på Biobank Sverige

Ny biobankslag (2023:38)

Den 1 juli 2023 får Sverige en ny biobankslag. Detta påverkar alla huvudmän och verksamheter som använder prov som omfattas av biobankslagen. För mer information om biobankslagen inklusive dokument och lathundar för dig som ordinerar eller tar prov i vården, besök biobanksverige.se.
Ny biobankslag - Biobanksverige.se

Kontakt

Har du frågor kontakta regionens Biobanksamordnare
E-post: biobank@regionsormland.se
Mobil: 073-073 33 96

 

Uppdaterat: 6 december 2023
B3QQ