Nätverk för vårdforskare i Region Sörmland

Du som är doktorand eller disputerad, har en anställning i Region Sörmland och som håller på med vårdforskning är välkommen till vårt nätverk för vårdforskare! Vi träffas 2-3 gånger per år och utbyter erfarenheter om hur det är att vara vårdforskare i Region Sörmland. Vi skapar kontaktytor och delger varandra senaste nytt rörande vår forskning. I nätverket ingår sjuksköterskor, fysioterapeuter, folkhälsovetare, dietister, arbetsterapeuter m.fl.

Varmt välkommen att höra av dig till Lena Nordgren om du vill vara med!

Kontakt

Lena Nordgren, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland.

E-post: Lena Nordgren

Uppdaterat: 9 juni 2023
XXNH