Nätverk för vårdforskare i Region Sörmland

Du som är doktorand eller disputerad, har en anställning i Region Sörmland och som håller på med vårdforskning är välkommen till vårt nätverk för vårdforskare! Vi träffas 2-3 gånger per år och utbyter erfarenheter om hur det är att vara vårdforskare i Region Sörmland. Vi skapar kontaktytor och delger varandra senaste nytt rörande vår forskning. I nätverket ingår sjuksköterskor, fysioterapeuter, folkhälsovetare, dietister, arbetsterapeuter m.fl.

Varmt välkommen att höra av dig till Lena Nordgren om du vill vara med!

Lena Nordgren, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland.

E-post: Lena Nordgren

Uppdaterat: 8 november 2019
17HV