Språkslottet för goda läsvanor

Språkslottet är ett samarbetsprojekt i Sörmland som involverar bibliotek, barnhälsovård och förskola för att främja barns språkutveckling och läsning. Arbetet sker både i kommunerna och på regional nivå. För finansieringen står Region Sörmland och Kulturrådet.

Vad är syftet med Språkslottet?

Syftet med Språkslottet är att stödja barns språkliga förmågor genom olika aktiviteter och insatser. Det innebär att böcker och information om läsning sprids till föräldrar och barn i regionen, samtidigt som läsfrämjande aktiviteter och evenemang arrangeras för att väcka intresse för böcker och läsning hos barnen.

Vad är det långsiktiga målet med Språkslottet?

Genom Språkslottet vill vi tillsammans skapa hållbara läsvanor hos barnen, vilket kommer att ge dem en stark grund inför skolstarten samtidigt som det motverkar utanförskap, segregation och barnfattigdom.

Här kan alla som vill läsa mer om både löpande arbete och om projektet. Det går bra att både använda och att dela allt material från webben, såsom filmer och mallar som är till nytta för alla som är intresserade av att främja barns språkutveckling och läsning.

Språkslottsramsan

I vårt stora språkslott, bor en liten läsknott.
Surrar i ditt öra, älskar den att göra.

Hoppar från din fingertopp, till din lilla huvudknopp.
Landar på din näsa, börjar genast läsa.

Rutschkana till magen, myser hela dagen.
Pussar tårna, räknar fem, sedan flyger knotten hem.

Författare: Susanne Granberg och Sofia Sundström

Innehållsansvarig: Malin Klintholm
Uppdaterat: 17 maj 2023
KFZG