Mamma läser för litet barn

Språkslottet för goda läsvanor

I projektet Språkslottet vill vi skapa en tydlig kedja av språkstärkande insatser som fångar upp barnet och familjen för att skapa goda läsvanor.

 • Pågår januari 2022- december 2024

 • Hela Sörmland

 • Samverkan bibliotek - barnhälsovård - förskola

Knacka-på hos alla barn i Sörmland

"Knacka-på hos alla barn i Sörmland" är Språkslottets vision - att nå så många barn som möjligt mellan 0-3 år. Namnet kommer från den bok som från och med hösten 2022 delas ut till barn i Sörmland på deras åttamånaders-kontroll, "Knacka-på" av Anna-Clara Tidholm. 2022 föddes ca 3000 barn inom regionen.

Förväntade resultat

 • Vi vill att fler vuxna i barns närhet inser läsningens betydelse och läser oftare för sina barn och på ett mer interaktivt sätt. Målet är även att alla yrkeskategorier känner sig stärkta i att arbeta familjecenterat kring barnens språkutveckling
 • Vi vill genom projektet sätta en hållbar organisation och struktur för sektorsövergripande samverkan, så att den inte blir person- eller verksamhetsberoende.
 • Genom språkkedjan vill projektet bidra till att ge fler barn bättre förutsättningar och genom att skapa goda läsvanor rusta barnen för skola och högre studier, motverka utanförskap, segregation och barnfattigdom.

Metoder och arbetssätt

Genom projektet samlas och kommuniceras det vi gör tillsammans under ett tak, Språkslottet. Vi vill skapa tydlighet och kommunicera språkkedjan till familjerna, internt i verksamheterna och till beslutsfattare. Här är några av de metoder och arbetssätt vi använder i Språkslottet:

 • Dialogläsning
 • Family Literacy
 • Tjänstedesign

Läs mer om metoder och arbetssätt

Mer om Språkslottet

 • Det regionala projektet Språkslottet är en fördjupad samverkan mellan folkbiblioteken, barnhälsovården och förskolan i det läsfrämjande arbetet med de minsta barnen 0-3 år i hela regionen.
 • Språkslottet finansieras med medel från Bokstart, ett initiativ inom Kulturrådets läsfrämjande uppdrag. Genom Bokstart uppmuntras föräldrar och andra vuxna i små barns närhet, att tidigt stimulera språkutveckling genom att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, bvc och förskola, som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.
 • Med Språkslottet tar regionen ett övergripande perspektiv på alla kommuners olika Bokstart-initiativ och tittar på hur samverkan mellan folkbibliotek, bvc och förskola ser ut idag och hur den kan utvecklas, bland annat med hjälp av tjänstedesignsmetoder.

 

Bokstart.se

Innehållsansvarig: Malin Klintholm
Uppdaterat: 9 januari 2023
V78Y