Material att använda fritt

För dig som arbetar med Språkslottet har vi tagit fram material att använda när du vill kommunicera aktiviteter inom projektet. När vi använder samma material och budskap ökar chansen att vi når ut med det vi vill förmedla!

Språkslottsfoldern

  • Språkslottsfoldern är en enkel dubbelvikt A4-folder som översiktligt beskriver vad Språkslottet handlar om. Den har hittills tryckts upp i x antal exemplar och delats ut till folkbibliotek och barnavårdscentraler i Sörmland under våren 2022.
  • Foldern finns på svenska, finska, engelska, arabiska, tigrinja och somaliska.

Tonsatt ramsa

  • I Språkslottsfoldern finns en ramsa, skriven av bibliotekarierna Susanne Granberg och Sofia Sundström. Vi lät Karolina Durrafourd, barnbibliotekarie i Halmstad, levandegöra den med sång och musik och så här blev det!

Du kan fritt använda noter och annat material för ramsan/sången som vi lagt upp här på webben. Du hittar också tips på hur du kan variera Språkslottssången genom att använda olika enkla instrument och hur du kan använda TAKK.

Affisch och flyer

  • De filer för trycksaker som finns här kan du skriva ut på egen skrivare. Kontakta oss om du behöver filer för att trycka på tryckeri.

Ladda ner material

Uppdaterat: 31 mars 2023
F5DZ