Om Språkslottet

Språkslottet är ett regionalt projekt som innebär en fördjupad samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola för att främja läsning och språkutveckling hos barn i åldern 0-3 år i hela regionen.

Finansieringen kommer från Region Sörmland och från Bokstart, som är en del av Kulturrådets initiativ för att främja läsning. Bokstart syftar till att uppmuntra föräldrar och andra vuxna som är nära små barn att tidigt stimulera deras språkutveckling genom att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa. Genom detta arbete främjas barnets språkutveckling och läsintresse.

Bokstart bygger på samarbete mellan folkbibliotek, barnavårdscentraler (BVC) och förskolor, eftersom alla dessa har en uppgift att främja språkutvecklingen hos små barn.

Barnets perspektiv

I varje kommun finns en expertgrupp bestående av en BVC-sköterska, en bibliotekarie och en kontaktperson för förskolan. Dessa expertgrupper spelar en central roll genom att bidra med kunskap och erfarenhet under projektets gång.

De första tre åren i ett barns liv är avgörande för att utveckla ett rikt språk. Varje barn har rätt att uttrycka sig och bli lyssnad på, samt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Det är därför viktigt att de vuxna som möter det lilla barnet och dess närstående har verktyg, kunskap och samarbetar för att kunna stödja dem på bästa sätt.
Målet är att expertgrupperna ska utveckla sina verksamheter och sitt erbjudande till målgruppen. Projektet strävar efter att undersöka hur barnets perspektiv kan integreras under hela projektets gång.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med expertgruppen i din kommun kan du kontakta projektledningen för mer information.

Uppdaterat: 17 maj 2023
RFHP