Bokstart

Språkslottet finansieras med medel från Bokstart, ett initiativ inom Kulturrådets läsfrämjande uppdrag. Genom Bokstart uppmuntras föräldrar och andra vuxna i små barns närhet, att tidigt stimulera språkutveckling genom att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet.

  • När vi pratar, läser och sjunger utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, bvc och förskola, som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.
  • Med Språkslottet tar regionen ett övergripande perspektiv på alla kommuners olika initiativ inom Bokstart och tittar på hur samverkan mellan folkbibliotek, bvc och förskola ser ut idag och hur den kan utvecklas, bland annat med hjälp av tjänstedesignmetoder.

Beställa material från Bokstart.se

Från Bokstart kan du beställa informationsmaterial som sprider kunskap och inspiration till föräldrar, om deras viktiga roll för barns språkutveckling.

Till Bokstart.se

Uppdaterat: 17 maj 2023
XWYB