8 månaders samverkan

För att uppmuntra föräldrar och vårdnadshavare i Sörmland att tidigt komma igång med dialogläsning delar barnhälsovården ut boken "Knacka-på" av Anna-Clara Tidholm vid barnets åttamånaders-kontroll. Samtidigt delas foldern om Språkslottet ut. Insatsen ingår som en ny rutin för bvc från och med 2022.

Uppdaterat: 17 maj 2023
GBG8