Sjukhusbiblioteken i Sörmland

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Sörmland. Vi finns på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett samt på Kullbergska sjukhuset och Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm.

Nya öppettider på Sjukhusbiblioteken i Sörmland

Från och med den 7 januari har Sjukhusbiblioteken i Sörmland nya öppettider för att möta ökad efterfrågan på sökuppdrag och klinisk bibliotekarie.

Anställda i Region Sörmland kommer efter förändringen in på biblioteken på Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset dygnet runt med eTjänstekort och kod. I biblioteken finns möjlighet att själv låna böcker och hämta reservationer.

De förändrade öppettiderna gäller de tider då biblioteken som regel är bemannade och dörren också står öppen för patienter, anhöriga samt studenter inom vårdrelaterade ämnen.

Är du intresserad av sökuppdrag, klinisk bibliotekarie eller vill beställa handledning, utbildning eller visningar i informationssökning och referenshantering, når du Sjukhusbiblioteken i Sörmland på Skyddad adress

Ändrade öppettider

Kullbergska biblioteket stängt för icke regionanställd personal 6, 16 och 17 maj

Uppdaterat: 23 maj 2019
CEJP