Sjukhusbiblioteken i Sörmland

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Sörmland. Vi arbetar för att tillgängliggöra forskning, kunskap och evidens.

 

Här kan du söka bland våra prenumerationer på vetenskapliga artiklar och e-böcker.

Digitala tjänster för medarbetare i regionen

Sjukhusbiblioteken erbjuder även fortsättningsvis tjänster för medarbetare i regionen. 

Vi erbjuder till exempel:

Våra bibliotek har stängt

Den 13 november 2023 stängde sjukhusbiblioteken på Mälarsjukhuset, Kullbergska sjukhuset och Nyköpings lasarett. Böckerna i biblioteken kommer att skänkas.

Enligt det politiska beslut som tidigare tagits har sjukhusbiblioteken på våra tre sjukhus stängts. 

Sjukhusbiblioteken och Centrum för klinisk forskning

Sjukhusbiblioteken är en del av Centrum för klinisk forskning. Tillsammans arbetar vi för att stärka Region Sörmlands vetenskapliga kompetens. Vårt uppdrag är att göra forskning, kunskap och evidens tillgänglig för regionens medarbetare. Hos oss kan du bland annat nå vetenskapliga databaser och beslutsstöd. För dig som är anställd i Region Sörmland, eller i verksamhet som har avtal med regionen, erbjuder biblioteket också sökuppdrag men kan också delta som kliniska bibliotekarier på möten och kliniker. 

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 14 februari 2024
C7UW