Sjukhusbiblioteken i Sörmland

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Sörmland. Vi finns på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett samt på Kullbergska sjukhuset och Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm.

Aktuellt

Läs mer om coronaviruset

UpToDate: Topic Coronaviruses
ClinicalKey: Novel Coronavirus Information Center
Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCoV

 

Öppettider

Anställda i Region Sörmland kommer in på biblioteken på Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset dygnet runt med eTjänstekort och kod. I biblioteken finns möjlighet att själv låna böcker och hämta reservationer.

Här finns våra öppettider  då biblioteken som regel är bemannade och dörren står öppen för patienter, anhöriga samt studenter inom vårdrelaterade ämnen.

Är du intresserad av sökuppdrag, klinisk bibliotekarie eller vill beställa handledning, utbildning eller visningar i informationssökning och referenshantering, når du Sjukhusbiblioteken i Sörmland på Skyddad adress.

Uppdaterat: 11 februari 2020
DUHE