Zotero referenshantering

Zotero är ett referenshanteringsprogram där du kan samla dina referenser, skapa referenslistor och citeringar i Word.

Zotero är användbart om du vill källhänvisa i dokument du skriver i arbetet, eller i vetenskapliga sammanhang. Med hjälp av Zotero kan du samla dina referenser, till exempel artikelreferenser från PubMed, i ett eget referensbibliotek.

Lär dig mer om referenshantering

Installera Zotero

Referenshanteringsprogrammet Zotero är gratis. För dig som är anställd i Region Sörmland kan Zotero (med tillhörande webbläsare och Word-plug in) beställas via Webbshop för IT. Zotero finns under rubriken Programvara.

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 3 maj 2024
X8ZW