Zotero referenshantering

Zotero är ett referenshanteringsprogram med vilket du kan samla dina referenser, skapa referenslistor och citeringar i Word.

Zotero är användbart om du vill källhänvisa i dokument du skriver i arbetet, eller i vetenskapliga sammanhang. Med hjälp av Zotero kan du samla dina referenser, till exempel artikelreferenser från PubMed, i ett eget referensbibliotek.

Installera Zotero

Referenshanteringsprogrammet Zotero är gratis. För dig som är anställd i Region Sörmland kan Zotero, med tillhörande webbläsare och Word-plug in, beställas via Webbshop för IT. Zotero finns under Programvara. Fyll i ditt användarnamn för regiondatornätet, beteckningen på den (arbets)dator där programmet ska installeras och ett telefonnummer där supporten på RSIT kan kontakta dig för att tillsammans med dig slutföra installationen.

Frågor om Zotero?

Kontakta Region Sörmlands IT support om du har frågor om installationen av Zotero på en regiondator.

För frågor om hur du kan använda Zotero för referenshantering är du som anställd i Region Sörmland eller en verksamhet med avtal välkommen att kontakta oss på Sjukhusbiblioteken. Hör av dig för att boka in sökhandledning och kom igång med Zotero och referenshantering.

På vår YouTube-kanal Sjukhusbiblioteken Sörmland delar vi tips på till exempel hur du kan använda Zotero för referenshantering.

Sökhandledning och visning

Boka sökhandledning för att komma igång med Zotero och referenshantering.

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 1 augusti 2023
M8WK