Zotero referenshantering

Zotero är ett referenshanteringsprogram med vilket du kan samla dina referenser, skapa referenslistor och citeringar i Word.

Zotero är användbart om du vill källhänvisa i dokument de skriver i arbetet, eller i vetenskapliga sammanhang. Med hjälp av Zotero kan du samla dina referenser, till exempel artikelreferenser från PubMed, i ett eget referensbibliotek.

Referenshanteringsprogrammet Zotero är gratis. Du som är anställd i Region Sörmland eller en verksamhet med avtal kan få handledning och hjälp med installationsfrågor av Sjukhusbiblioteken i Sörmland.

Uppdaterat: 14 augusti 2019
TJVX