Zotero referenshantering

Zotero är ett referenshanteringsprogram där du kan samla dina referenser, skapa referenslistor och citeringar i Word.

Zotero är användbart om du vill källhänvisa i dokument du skriver i arbetet, eller i vetenskapliga sammanhang. Med hjälp av Zotero kan du samla dina referenser, till exempel artikelreferenser från PubMed, i ett eget referensbibliotek.

På vår YouTube-kanal Sjukhusbiblioteken Sörmland delar vi tips på till exempel hur du kan använda Zotero för referenshantering.

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 30 januari 2024
EKD2