Sökuppdrag och klinisk bibliotekarie

För dig som är anställd i Region Sörmland eller i verksamhet med avtal med Region Sörmland erbjuder vi tjänster som sökuppdrag och klinisk bibliotekarie.

Klinisk bibliotekarie

En klinisk bibliotekarie deltar aktivt på en klinik eller andra möten genom att regelbundet fånga upp frågeställningar från den kliniska vardagen, genomföra sökningar, omvärldsbevaka och återkoppla med färsk information. Bibliotekarien kan också bidra i utbildningssituationer eller andra kompetensutvecklingsaktiviteter.

Kontakta oss om din arbetsplats är intresserad!

Sökuppdrag

Har du en preciserad frågeställning och vill att Sjukhusbiblioteken i Sörmland ska göra en informationssökning? Du får en sammanställd referenslista med kommentarer kring sökning, söktermer och strategi.

Sjukhusbiblioteken tar inte ställning i sakfrågor utan redovisar i förekommande fall endast respektive författares slutsatser. Ingående material bedöms inte och granskas inte av någon sakkunnig.

Uppdaterat: 16 oktober 2019
4Y78