Sökuppdrag och klinisk bibliotekarie

För dig som är anställd i Region Sörmland eller i verksamhet med avtal med Region Sörmland erbjuder vi tjänster som sökuppdrag och klinisk bibliotekarie.

Sökuppdrag

Har du en preciserad frågeställning och vill att Sjukhusbiblioteken i Sörmland ska göra en informationssökning? Du får en sammanställd referenslista med kommentarer kring sökning, söktermer och strategi.

Här hittar du sökuppdragsformuläret.

Sökuppdrag erbjuder vi dig som är anställd i region Sörmland eller i verksamhet med avtal med Region Sörmland. Söker du information som en del av en utbildning hänvisar vi till sökhandledning.

Sjukhusbiblioteken tar inte ställning i sakfrågor utan redovisar i förekommande fall endast respektive författares slutsatser. Svaret är utformat av bibliotekarier, men har inte granskats av någon sakkunnig. Sjukhusbiblioteken tar inte ställning i sakfrågan utan redovisar i förekommande fall endast respektive författares slutsatser. Ett sökuppdrag tar ungefär två veckor från förfrågan till leverans.

Klinisk bibliotekarie

En klinisk bibliotekarie deltar aktivt på en klinik eller andra möten genom att regelbundet fånga upp frågeställningar från den kliniska vardagen, genomföra sökningar, omvärldsbevaka och återkoppla med färsk information. Bibliotekarien kan också bidra i utbildningssituationer eller andra kompetensutvecklingsaktiviteter.

Kontakta oss om din arbetsplats är intresserad!

Klinisk bibliotekarie vid tillfälliga punktinsatser

En klinisk bibliotekarie kan också delta de processer eller möten ni själva väljer. Bibliotekarien kan då fånga upp informationsfrågor, göra sökningar och omvärldsbevakningar för att sen återkoppla med resultat.

Fråga efter en klinisk bibliotekarie till dina möten.

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 23 november 2021
HVPM