Sökuppdrag och klinisk bibliotekarie

För dig som är anställd i Region Sörmland eller i verksamhet med avtal med Region Sörmland erbjuder vi tjänster som sökuppdrag och klinisk bibliotekarie.

Sökuppdrag

Har du en preciserad frågeställning och vill att Sjukhusbiblioteken i Sörmland ska göra en informationssökning? Du får en sammanställd referenslista med kommentarer kring sökning, söktermer och strategi.

Svaret är utformat av bibliotekarier, men har inte granskats av någon sakkunnig. Sjukhusbiblioteken tar inte ställning i sakfrågor utan redovisar i förekommande fall endast respektive författares slutsatser. Ett sökuppdrag tar ungefär två veckor från förfrågan till leverans.

Sökuppdrag erbjuds för dig som är anställd i region Sörmland eller i verksamhet med avtal med Region Sörmland.

Kontaka oss via sökuppdragsformuläret.

Klinisk bibliotekarie

En klinisk bibliotekarie deltar aktivt på en klinik eller andra möten genom att regelbundet fånga upp frågeställningar från den kliniska vardagen, genomföra sökningar, omvärldsbevaka och återkoppla med färsk information. Bibliotekarien kan också bidra i utbildningssituationer eller andra kompetensutvecklingsaktiviteter.

Kontakta oss om din arbetsplats är intresserad!

Klinisk bibliotekarie vid tillfälliga punktinsatser

En klinisk bibliotekarie kan också delta i de processer eller möten ni själva väljer. Bibliotekarien kan då fånga upp informationsfrågor, göra sökningar och omvärldsbevakningar för att sen återkoppla med resultat.

Fråga efter en klinisk bibliotekarie till dina möten via denna länk.

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 26 oktober 2023
R3QS