Kontaktuppgifter

Sjukhusbiblioteken arbetar för att tillgängliggöra forskning, kunskap och evidens.

Sjukhusbiblioteken stängde den 13 november

Enligt det politiska beslut som tidigare tagits har nu sjukhusbiblioteken på våra tre sjukhus stängt. Karsuddens regionsjukhus tar över driften av biblioteket på Karsudden.

Vi erbjuder fortfarande digitala tjänster

Läs mer om de digitala tjänsterna vi erbjuder dig som medarbetare i regionen.

Kontaktuppgifter till Sjukhusbiblioteken

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 14 maj 2024
461N