E-böcker och e-sök

e-Sök är Region Sörmlands gemensamma sökportal för medicinska e-tidskrifter, e-böcker och databaser. Du når resurserna både inifrån och utanför regionens nät och från mobila enheter. E-Sök är till för alla regionanställda och för privata vårdgivare som har avtal med Region Sörmland.

Aktuella E-bokspaket

Klicka på rubrikerna nedan för att komma direkt till de e-bokspaket som Sjukhusbiblioteken abonnerar på.

SpringerNature 2020

SpringerNature 2020 innehåller ca 800 titlar med utgivningsår 2020.

Thieme MedOne Education

Thieme MedOne Education är ett paket med 115 kursböcker i ett brett spektrum av medicinska ämnen.

Oxford Medical Handbooks

Oxford Medical Handbooks är en serie handböcker för en bred medicinsk läsekrets.

Springer Living reference works

Springer Living reference works är en bokserie med referenslitteratur under arbete som publiceras först online.

e-Sök

I e-Sök kan du söka e-tidskrifter och e-böcker. Den ger dig möjlighet att söka i flera olika databasers innehåll samtidigt och fungerar som ett komplement till våra andra sökverktyg.

Observera att Sjukhusbibliotekens bokbestånd ej är sökbart i e-Sök, dessa söks i bibliotekskatalogen.

Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 26 augusti 2021
PF6G