Sökuppdrag

Har du en preciserad frågeställning och vill att Sjukhusbiblioteken i Sörmland ska göra en informationssökning? Du får en sammanställd referenslista med kommentarer kring sökning, söktermer och strategi.

Sökuppdrag erbjuds endast till anställda i Region Sörmland och anställda i verksamhet med avtal.

Sjukhusbiblioteken tar inte ställning i sakfrågor utan redovisar i förekommande fall endast respektive författares slutsatser. Svaret är utformat av bibliotekarier, men ingående material bedöms inte och har inte granskats av någon sakkunnig.

Söker du information som en del av en utbildning erbjuder vi istället sökhandledning.

Snabbspår covid-19

Sjukhusbiblioteken i Region Sörmland inför nu ett snabbspår där vi prioriterar artikelbeställningar och sökuppdrag relaterade till pandemin. Märk ditt mejl, din artikelbeställning eller ditt sökuppdrag med covid-19.

Beställ sökuppdrag

1. Kontaktuppgifter. Ange den mejladress och/eller det telefonnummer där vi säkrast når dig, då vi ofta behöver ställa följdfrågor.        
4. Vad är syftet med sökuppdraget?
 

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Innehållsansvarig: Anna Videfrost
Uppdaterat: 18 december 2020
MH33