Publikationer

Den forskning och de projekt som fått stöd av Centrum för klinisk forskning rapporteras skriftligt, för att andra ska kunna ta del av resultaten.

Nedan visas de artiklar, avhandlingar, rapporter och övriga publikationer som medarbetare i Region Sörmland har författat.

Avhandlingar

Centrum för klinisk forskning ger stöd till medarbetare i Region Sörmland att genomgå forskarutbildning och skriva en doktorsavhandling. Här presenteras de avhandlingar författade av anställda i Region Sörmland under åren:

2023

Emma Säfström, doktorand, sjuksköterska, verksamhetsutvecklare Medicinkliniken Nyköpings lasarett
Continuity of care after hospitalization due to cardiac conditions: Patients' perceptions, validity and reliability of a measure and associations with outcomes
Linköpings universitet, 31 mars 2023
ISBN: 978-91-58075-047-9

Ulrika Svea Nygren, doktorand, vårdutvecklare, distriktssköteska Barnhälsovården Region Sörmland
Interprofessionella teambesök i svensk barnhälsovård - en resurs att utveckla - En studie om teamarbete ur sjuksköterskors, läkares och psykologers perspektiv
Uppsala universitet, 22 september 2023
ISBN: 978-91-513-1861-5

Avhandlingar 2020-2022

2022, 2021, 2020

Peer-review-granskade artiklar

Ett sätt att rapportera vetenskapliga forskningsresultat är som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna kan vara peer-review-granskade, vilket innebär att andra forskare inom ämnesområdet granskar och godkänner artikeln innan den får publiceras.

Peer-review-granskade artiklar författade av anställda i Region Sörmland under åren

2024, 20232022, 2021, 2020, 2019

Populärvetenskaplig artikel

2023
Populärvetenskaplig sammanfattning av vetenskaplig rapport "Tonårskillar som får en stund ensam med doktorn har lättare för att tala om känsliga ämnen
Johanna Haraldsson, doktorand, specialist i allmänmedicin, Lena Nordgren, docent, leg. sjuksköterska, Linus Johnsson, medicine doktor, specialist i allmänmedicin, Ylva Tindberg, docent, specialist i barn- och ungdomsmedicin

2022

Konferenspresentationer, posters och abstracts

Presentationer av anställda i Region Sörmland under åren

20232022, 2021, 2020

Mall för rapporter

Nedan finner du en mall för rapportskrivning, du måste öppna den i följande ordning: - Öppna filen test först, sedan - Öppna filen mall för rapporter.

Test

Mall för rapporter

Vid intresse att ta del av tidigare publikationer, vänd dig till Centrum för klinisk forskning

 

Uppdaterat: 15 april 2024
F6X7