Publikationer

Den forskning och de projekt som fått stöd av Centrum för klinisk forskning rapporteras skriftligt, för att andra ska kunna ta del av resultaten.

Nedan visas de artiklar, avhandlingar, rapporter och övriga publikationer som medarbetare i Region Sörmland har författat.

Avhandlingar

Centrum för klinisk forskning ger stöd till medarbetare i Region Sörmland att genomgå forskarutbildning och skriva en doktorsavhandling. Här presenteras de avhandlingar författade av anställda i Region Sörmland under åren:

2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Böcker och bokkapitel

Böcker författade av anställda i Region Sörmland under åren

2012, 2011, 2008

Bokkapitel författade av anställda i Region Sörmland under åren

2014 (bokkapitel och bok), 2011, 2009

Ett sätt att rapportera vetenskapliga forskningsresultat är som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna kan vara peer-review-granskade, vilket innebär att andra forskare inom ämnesområdet granskar och godkänner artikeln innan den får publiceras.

Peer-review-granskade artiklar

Peer-review-granskade artiklar författade av anställda i Region Sörmland under åren

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Övriga artiklar författade av anställda i Region Sörmland under åren

2010, 2007, 2006

Konferenspresentationer, posters och abstracts

Presentationer av anställda i Region Sörmland under åren

2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Mall för rapporter

Nedan finner du en mall för rapportskrivning, du måste öppna den i följande ordning: - Öppna filen test först, sedan - Öppna filen mall för rapporter.

Test

Mall för rapporter

Vid intresse att ta del av tidigare publikationer, vänd dig till Centrum för klinisk forskning

 

Uppdaterat: 4 november 2021
5D31