Stöd till dig som forskar

En av Centrum för klinisk forsknings huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning samt forskning vars målsättning är att uppnå ny kunskap för att regionen mer ska kunna arbeta sjukdomsförebyggande.

Centrum för klinisk forskning erbjuder följande stöd till dig som forskar inom Region Sörmland.

Handledning

Hos oss finns flera disputerade forskningshandledare som hjälper till med rådgivning, planering och genomförande av vetenskapliga studier. Vi kan även hjälpa till med att sammanställa rapporter och vetenskapliga artiklar samt etikansökan.
Alla våra forskningshandledare har en vårdutbildning i botten samt forskarutbildning. Våra forskningshandledare har en bred kompetens så att olika kliniska kunskapsområden finns representerade.

Statistikstöd

Våra statistiker kan hjälpa till med projektupplägg, statistiska analyser eller konstruktion av frågeformulär. Vår medverkan i projekt kan vara alltifrån att ge råd till att göra avancerade statistiska analyser. Här kan du läsa mer om vårt statistikstöd: Statistisk rådgivning vid Centrum för klinisk forskning

Sjukhusbiblioteken

Du som är medarbetare i Region Sörmland har tillgång till databaser, kunskapsstöd och vetenskapliga tidskrifter. Läs mer på Sjukhusbibliotekens webbplats. 

Stöd för studier på humanbiologiskt material och studieservice

Om du som forskar behöver använda befintliga biobanksprov eller samla in nya prov så behöver du ha kunskap om vilka regler som gäller vid forskning på humanbiologiskt material. Biobanken erbjuder kostnadsfri rådgivning gällande till exempel förhandsgranskning av etikansökan, biobanksansökan och utformande av patientsamtycke i enlighet med biobankslagen. I Biobanksguiden hittar du mer information Sökresultat för "Biobanksguide" | biobanksverige.se

Kontakta Studieservice för mer information:

biobank@regionsormland.se

Uppdaterat: 7 februari 2024
N1XF