Forskningsdag med forskningspriset       6 maj 2020 är INSTÄLLD

Varje år arrangerar Centrum för klinisk forskning en forskningsdag där det även utdelas ett Forskningspris till Region Sörmland mest forskningsvänliga enhet/verksamhet.

Inbjudna föreläsare är professor och överläkare Gunilla Enblad, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet. Gunilla föreläser över ämnet: CAR-T celler - en ny lovande immunterapi för lymfom och leukemi"

Tomas Ljungberg, Leg Läkare, Docent , Psykiatriska kliniken Nyköping
Tomas föreläser om: Antidepressiva läkemedel - ofta använda men hur effektiva och farliga är de?

På forskningsdagen presenteras flertalet av de olika forskningsprojekt som bedrivs i Region Sörmland.
Nydisputerade presenterar sina avhandlingsarbeten.
Forskningspriset kommer att delas ut och ska ses som ett erkännande för bra forskningsinsatser men även som en stimulans till verksamheter som erbjuder goda förutsättningar för att bedriva forskning i Region Sörmland.

 

Forskningspris

Forskningspriset ska ses som ett erkännande för bra forskningsinsatser men även som en stimulans till verksamheter som erbjuder goda förutsättningar för att bedriva forskning i Region Sörmland.

Sedan 2009 utdelar Centrum för klinisk forskning pris till Region Sörmlands mest forskningsvänliga vårdavdelning/sektion/enhet! 

Priset ska stimulera till forskningsinsatser i Region Sörmland. En viktig faktor är att kliniken arbetar för att alla medarbetare med forskningsintresse ges goda möjligheter att syssla med kliniskt patientnära forskningsarbete. 

Föreslå verksamhet till Forskningspriset!

Alla medarbetare kan föreslå egen eller annans verksamhet till priset. Verksamheter som tidigare fått priset kan föreslås igen.


Prisutdelning Prissumma: 25 000 kr

 

 

 

 

Uppdaterat: 24 mars 2020
7QBT