Forskningssamverkan

Förutom forskningssamverkan med Uppsala universitet bedrivs även klinisk forskning i samarbete med bl.a. Karolinska institutet, Örebro universitet, Linköpings universitet och Mälardalens Högskola.

Uppdaterat: 1 februari 2019
2GWB