Forskningssamverkan

Förutom forskningssamverkan med Uppsala universitet bedrivs även klinisk forskning i samarbete med bl.a. Karolinska institutet, Örebro universitet, Linköpings universitet och Mälardalens universitet.

Uppdaterat: 15 januari 2024
ZF8N