Biobanksansökan

För att få tillgång till prov från en befintlig provsamling i en biobank eller för att samla in nytagna prov inom hälso- och sjukvården måste ett biobanksavtal tecknas.

Mallar och instruktioner för att skriva en biobanksansökan finns på Biobank - forskning.
För hjälp vid biobanksansökan finns vägledning på biobanksveriges hemsida:

Tillgång till prov i forskning
Tillgång till prov för kliniska prövningar och prestandastudier

Biobanksamordnare
Centrum för klinisk forskning Region Sörmland
Sveavägen entré 9
Mälarsjukhuset Eskilstuna
631 88 Eskilstuna

Ta kontakt med biobanksamordnaren tidigt i processen för vägledning vid upprättande av ett biobanksavtal.

 

Uppdaterat: 4 april 2024
X2WK