AT-läkare i Region Sörmland

AT hos oss

Du som AT-läkare inom Region Sörmland är viktig för oss! Vi strävar efter att så många AT-läkare som möjligt ska stanna kvar inom Region Sörmland efter slutförd AT.

Vår målsättning är att du som AT-läkare i Region Sörmland ska få en klinisk utbildning av hög kvalitet. Du ska få möjlighet att ta ansvar med gott handledar- och bakjoursstöd. Vi har en AT-organisation med AT-chefer, AT-studierektorer samt administratörer som arbetar med att bidra till din utbildning. AT-enheten arbetar aktivt med AT-utvärderingar bland annat via APT och engagerade AT-råd. 

Region Sörmland har fyra sjukhus och 18 Regionsdrivna vårdcentraler som är fördelade på nio kommuner i länet.

På tre av sjukhusen finns möjlighet att söka AT-utbildning: Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett.

Vi söker AT-läkare två gånger per år (februari/mars och september/oktober). Var gärna tidigt ute med ansökan. Vi kallar löpande till intervju under ansökningstiden.

Innehållet på våra sidor är i de flesta fall skräddarsytt utifrån vilket sjukhus som tjänstgörningen sker på. Exempel på sådant som du kan ta del av är föreläsningsscheman, utbildningar under AT, information kring legitimation samt kontaktuppgifter.

Välj ditt sjukhus

Uppdaterat: 21 mars 2024
WKUH