En skogsstig i försommargrönska

ST hos oss

I en trygg och aktiv lärandemiljö skapar Region Sörmland förutsättningar för specialiseringstjänstgöring med hög och jämn kvalitet inom många olika specialiteter. Vår målsättning är att utbilda kompetenta specialistläkare som trivs i Sörmland.

Region Sörmland med drygt 300 000 invånare har 30 vårdcentraler och tre sjukhus (Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm). De allra flesta specialiteterna är representerade hos oss. Verksamhetschef för respektive specialitet beslutar om utlysning och tillsättning av vikariat och ST-tjänster.

Alla ST-läkare får ett individuellt format utbildningsprogram som uppfyller kraven enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring. Vi har också ett välgenomtänkt utbildningsprogram för måluppfyllelse i de allmänna, icke specialitetsknutna målen.

Alla ST-läkare har en utsedd kompetent specialist som handledare vars huvuduppgifter är att stödja, vägleda och bedöma ST-läkarens kompetensutveckling. Även legitimerade läkare som inte ännu innehar formell ST-tjänst från början tjänstgör alltid under ST-lika förutsättningar för att deras tjänstgöring ska kunna tillgodoräknas i en specialistutbildning.

Utbildning är en mycket viktig del i vår verksamhet och vi lägger stor vikt på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla ST-läkare skall få en bra och gedigen utbildning.

På de tre sjukhusen finns det idag cirka 200 ST-läkare inom flertalet specialiteter och vi har strax över 100 ST-läkare inom primärvård. Primärvården har gemensamma ST-studierektorer och inom slutenvård har varje klinik har en ST-studierektor och vi genomför SPUR-inspektioner regelbundet för att försäkra en hög kvalitet på ST-utbildning. Förvaltningsledningen ser utbildningen som en viktig framgångsfaktor för en bra sjukvård. Vi arbetar ständigt för att utveckla och ytterligare förbättra vår ST-utbildning.

Krav för att söka till oss
För att söka till oss behöver du ha en svensk läkarlegitimation eller motsvarande från utlandet. Vi hjälper dig gärna med att kontrollera om din utländska läkarlegitimation är tillräcklig.

Eftersom språket är ett av de viktigaste verktyg i patientarbetet måste du ha goda kunskaper i svenska, motsvarande nivå C1 på Europarådets nivåskala.

Bli dubbelspecialist inom primärvården

Du som är anställd läkare i Region Sörmland har möjlighet att göra ytterligare en ST-tjänst i allmänmedicin med bibehållen specialistlön. Det här är en ny unik satsning med fem tjänster per år.
En individuell kartläggning kommer göras där längden och innehållet i ST-utbildningen anpassas efter dina tidigare kunskaper och erfarenhet.

Information om tjänsten lämnas av studierektorer inom primärvården.

Personalbostäder

Region Sörmland har personalbostäder som kan hyras ut till dig som ska göra praktik hos oss. Eller till dig som nyanställd under tiden du letar fast boende. Hyrestiden är minst 1 vecka och max 6 månader.

Här hittar du mer information om personalbostäder

Information till dig som är ST-läkare i Region Sörmland

Det finns två målbeskrivningar för ST. Du som erhållit läkarlegitimation efter genomförd AT i Sverige kan genomföra ST enligt SOSFS 2015:8 eller HSLF-FS 2021:8. 

Du som har svensk läkarlegitimation, men inte gjort AT i Sverige, följer HSLF-FS 2021:8. Du ska då inleda din ST med bastjänstgöring BT. I vissa fall kan övergångsbestämmelser tillämpas. Frågor kring målbeskrivningar och övergångsbestämmelser besvaras av övergripande studierektorer. Se länkar nedan för sidor som avser slutenvård respektive primärvård.

Här hittar du mer information till dig som är ST-läkare i Region Sörmland inom slutenvård.

Här hittar du mer information till dig som är ST-läkare i Region Sörmland inom primärvården.

Här hittar du målbeskrivningar

Välkomstbrev för nya st-läkare i region sörmland

Uppdaterat: 23 april 2024
X2H6