ST hos oss

Du som gör din ST i Region Sörmland kommer göra skillnad och vi hjälper dig att vidareutvecklas till en framstående specialistläkare.

Region Sörmland har 30 vårdcentraler och  tre lagom stora sjukhus - lagom på så sätt att man som ST-läkare kommer till och får en aktiv roll som en viktig medspelare i det kliniska arbetet.

De allra flesta specialiteterna är representerade hos oss.

Alla ST-läkare får ett individuellt format utbildningsprogram som uppfyller kraven enligt socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring. Vi har också ett välgenomtänkt utbildningsprogram för måluppfyllelse i de allmänna, icke specialitetsknutna målen.

Alla ST-läkare har en utsedd specialistkompetent handledare vars huvuduppgifter är att stödja, vägleda och bedöma ST-läkarens kompetensutveckling. Även legitimerade läkare som inte ännu innehar formell ST-tjänst från början tjänstgör alltid under ST-lika förutsättningar för att deras tjänstgöring ska kunna tillgodoräknas i en specialistutbildning.

Utbildning är en mycket viktig del i vår verksamhet och vi lägger stor vikt på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla ST-läkare skall få en bra och gedigen utbildning.

På de tre sjukhusen finns det idag cirka 200 ST-läkare inom flertalet specialiteter och vi har cirka 70 ST-läkare inom primärvård. Primärvården har gemensamma ST-studierektorer och varje klinik har en ST-studierektor och vi genomför SPUR-inspektioner regelbundet för att försäkra en hög kvalitet på ST-utbildning. Förvaltningsledningen ser utbildningen som en viktig framgångsfaktor för en bra sjukvård. Vi arbetar ständigt för att utveckla och ytterligare förbättra vår ST-utbildning.

Krav för att söka till oss
För att söka till oss behöver du ha en svensk läkarlegitimation eller motsvarande från utlandet. Vi hjälper dig gärna med att kontrollera om din utländska läkarlegitimation är tillräcklig.

Eftersom språket är ett av de viktigaste verktyg i patientarbetet måste du ha goda kunskaper i svenska, motsvarande nivå C1 på Europarådets nivåskala.

Bli dubbelspecialist hos oss

Du som är anställd läkare i Region Sörmland har möjlighet att göra ytterligare en ST-tjänst i allmänmedicin med bibehållen specialistlön. Det här är en ny unik satsning med fyra platser under hösten 2019 och fyra platser våren 2020.

En individuell kartläggning kommer göras där längden och innehållet i ST-utbildningen anpassas efter dina tidigare kunskaper och erfarenhet.
Information om tjänsten lämnas av Anna Ormegard, divisionschef Primärvården.

Personalbostäder

Region Sörmland har personalbostäder som kan hyras ut till dig som ska göra praktik hos oss. Eller till dig som nyanställd under tiden du letar fast boende. Hyrestiden är minst 1 vecka och max 6 månader.

Här hittar du mer information om personalbostäder

Information till dig som är ST-läkare i Region Sörmland

Det finns två målbeskrivningar för ST. Du som erhållit läkarlegitimation efter genomförd AT i Sverige kan genomföra ST enligt SOSFS 2015:8 eller HSLF-FS 2021:8. 

Du som har svensk läkarlegitimation, men inte gjort AT i Sverige, följer HSLF-FS 2021:8. Du ska då inleda din ST med bastjänstgöring BT. I vissa fall kan övergångsbestämmelser tillämpas. Frågor kring målbeskrivningar och övergångsbestämmelser besvaras av övergripande studierektorer. Se länkar nedan för primärvård respektive slutenvård.

Här hittar du mer information till dig som är ST-läkare i Region Sörmland inom slutenvård.

Här hittar du mer information till dig som är ST-läkare i Region Sörmland inom primärvården.

Här hittar du målbeskrivningar

Uppdaterat: 27 januari 2022
YZGN