Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Vi erbjuder kvalificerade VFU-platser för dig som studerar på universitet eller högskola. Efter din utbildning har du ofta mycket goda möjligheter att få jobb hos oss.

Under din verksamhetsförlagda utbildning får du klinisk träning och deltar i praktiskt vårdarbete. Du tränar på olika arbetsmoment och lär dig att arbeta i team. Våra handledare ser till att din kliniska utbildning håller en hög kvalitet.

Du ansöker via ditt lärosäte

Om du vill göra VFU hos oss kontaktar du VFU-handläggaren på din högskola eller ditt universitet som lämnar en ansökan till våra studierektorer. Du får besked om VFU-plats via din skola.
Vi tar inte emot ansökningar direkt från enskilda studenter.

Vem kan göra VFU hos oss?

Du är garanterad verksamhetsförlagd utbildning i Region Sörmland om du studerar vid ett lärosäte som har avtal med oss. Utöver det tar vi emot studenter i mån av plats. Är du intresserad av att göra VFU hos oss, ta kontakt med VFU-handläggaren på ditt lärosäte. Se nedan under skolor och program som vi har VFU-avtal med.

När du har fått en plats

När du har fått en VFU-plats kontaktar vi dig för att ge den information du behöver inför din utbildningsperiod hos oss. Vi tilldelar dig en kvalificerad handledare som är din huvudsakliga kontakt. 

Här kan du läsa om vaccinationsskydd för alla som arbetar inom vården

Bostäder nära din arbetsplats

Du som studerande har möjlighet att hyra en personalbostad under en begränsad tid. Bostäderna ligger vid våra sjukhus, där du bor granne med kollegor och andra studenter.

När det gäller läkarstuderande gäller denna rutin.

Läs mer om våra personalbostäder

Uppdaterat: 29 mars 2019
MBMK