Personalinfektioner och vaccination av personal

Personal inom vård och omsorgsverksamhet som har en smittsam infektionssjukdom eller sjukdomstillstånd kan vara en källa för smittspridning till patienter och personal. Sjukskrivning, avstängning eller tillfällig omplacering kan behövas för att förhindra smittspridning.

Det är också viktigt att personalen har immunitet eller ett fullgott vaccinationsskydd för flera olika smittsamma infektionssjukdomar. Därigenom minimeras risken att patienter smittas i vården och att medarbetare blir smittade på sin arbetsplats.

Uppdaterat: 31 oktober 2023
3JH8