Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i hälso- och sjukvården. Det förebyggande arbetet för att undvika sådana skador måste därför prioriteras. Rutinen riktar sig framförallt mot att skydda personal, men även patienter och andra personer kan utsättas för blodburen smitta, till exempel i samband med stick-/skärskada under operation eller vid felaktig användning av kanyler och sprutor.

Uppdaterat: 8 maj 2024
PKMH