Asylsökande, flyktingar och migranter

Regionen är enligt lag ansvarig för att asylsökande, kvotflyktingar, papperslösa och vissa anknytningsinvandrade personer ska erbjudas en hälsoundersökning. Syftet med hälsoundersökningen är att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder samt att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård.

Preventiva insatser som hälsoundersökningar och vaccinationer bör genomföras i ett tidigt skede för att minska risken av spridning av smittsamma sjukdomar.

Uppdaterat: 28 februari 2024
HXPU