Asylsökande, flyktingar och migranter

Regionen är enligt lag ansvarig för att asylsökande, kvotflyktingar, papperslösa och vissa anknytningsinvandrade personer ska erbjudas en hälsoundersökning. Syftet med hälsoundersökningen är att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder samt att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård.

Preventiva insatser som hälsoundersökningar och vaccinationer bör genomföras i ett tidigt skede för att minska risken av spridning av smittsamma sjukdomar.

Provtagningsrekommendationer

Asyl- och migranthälsan Sörmland ansvarar för hälsoundersökning av asylsökande och migranter i Sörmland. I hälsoundersökningen erbjuds provtagning enligt Smittskydd Sörmlands rekommendationer.

Vaccination

Alla asylsökande, papperslösa och flyktingar enligt massflyktsdirektivet som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland, oavsett ålder, ska under 2023 erbjudas grundvaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.

> Vaccination av vuxna

Barn under 18 år ska erbjudas vaccination enligt svenska barnvaccinationsprogrammet samt vaccination till riskgrupp när detta är relevant.

> Vaccination av barn och ungdomar

Uppdaterat: 7 april 2023
P657