Smittskyddsanmälan och Sminet

Enligt smittskyddslagen ska fall av allmänfarliga och andra anmälnings­pliktiga sjukdomar anmälas utan dröjsmål. Anmälnings­skyldigheten gäller behandlande läkare, obducerande läkare, laboratorie­läkare och andra personer som är ansvariga för laboratorier, om de misstänker eller konstaterar ett sådant fall.

Vården anmäler fall av smittsamma sjukdomar i Sminet. Systemet används också av smittskydds­enheterna för att handlägga konstaterade fall och andra smittskydds­ärenden och av Folkhälso­myndigheten för att följa sjukdoms­förekomsten.

Sminet

Vid behov av stöd i handläggning för en anmälningspliktig sjukdom ring Smittskyddsenheten, tel: 016-10 35 85, knappval 1, under kontorstid. 

> Smittskyddsanmälan - Logga in i Sminet

Inloggning sker med SITHS-kort. Om du inte har eller kan skaffa en inloggning med SITHS eID kan du logga in med gruppkonto, kontakta i dessa fall Smittskydd Sörmland, tfn 016-10 35 85, eller maila smittskydd@regionsormland.se.

Om du inte kan logga in via SITHS-kort eller gruppinloggning eller om Sminet inte kan nås kan anmälan skickas in på papper:

> Smittskyddsanmälan utan inloggning

Tips vid smittskyddsanmälan

  • Anmälan är diagnosspecifik med obligatoriska fält och ska innehålla epidemiologiska uppgifter
  • Rikskod (och inte fullständigt personnummer) används vid anmälan av klamydia, hiv, gonorré, syfilis (rikskod = årtal o fyra sista siffror i personnummer)
  • Typ av klinisk anmälan: Nytt fall? Kompletterande uppgifter?
  • Fyll i vaccinationsuppgifter där det efterfrågas
  • Ange smittväg
  • Resespecifika uppgifter – ange för nationell och internationell övervakning
  • Smittland är alltid viktigt
  • Förhållningsregler - markera vilka regler som ges till patienten
  • Fyll i anmälan så komplett som möjligt

Rapporteringsskyldighet och mer om anmälan enligt smittskyddslagen

Uppdaterat: 28 februari 2024
E84G