Lärande i arbetslivet

Välkommen att göra din Lärande i arbetslivet hos oss. Vi kan ta emot dig som studerar till exempelvis medicinsk sekreterare och specialistundersköterska. Efter din utbildningen har du ofta goda chanser att få en anställning hos oss.

Lärande i arbetslivet, LiA, är ofta första ingången till ditt nya yrke och vårt mål är att du ska vilja komma tillbaka till oss som medarbetare efter din utbildning.

Du ansöker via din skola

Om du vill göra din LiA hos oss kontaktar du LiA-samordnaren på din skola som lämnar en ansökan till våra studierektorer. Det är också skolan som ger dig besked om du vilken plats du har fått. Vi tar inte emot direktansökningar från enskilda studerande.

Vem kan göra LiA hos oss?

Vi tar i första hand emot dig som studerar till medicinsk sekreterare på Campus Nyköping och som har studieort i Nyköping. För alla övriga studerande tar vi emot i mån av plats.

När du har fått en plats

När du har fått en plats kontaktar vi dig för att ge den information du behöver inför din period hos oss. Som LiA-elev hos oss får du en kvalificerad handledare som är din huvudsakliga kontakt.

Rutin för studerande gällande vaccinationer

Gäller för alla studerande och praktikanter som deltar i patientnära arbete eller utför sysslor i patientnära miljöer. Målet är att alla som arbetar eller regelbundet vistas i lokaler där vård bedrivs ska ha immunitet och ett fullgott vaccinationsskydd. Region Sörmland har ett ansvar att minimera riskerna för att patienter utsätts för smitta när de söker eller får vård.

Den studerande ska vid förfrågan från Region Sörmland kunna uppvisa ett undertecknat "Underlag för behov av vaccination" samt vid behov kunna styrka vidtagna åtgärder.

Utbildningsanordnare ska, innan den studerande påbörjar en praktikplacering, ansvara för att den studerande har fyllt i Region Sörmlands underlag samt vidtagit eventuella åtgärder.

Region Sörmland tar inget ansvar för eventuella kostnader som kan uppstå med anledning av att ett ifyllt underlag leder till utgifter för utbildningsanordnare eller den studerande.

Här finns underlaget för behov av vaccination och det styrande dokumentet.

Uppdaterat: 12 mars 2024
ETFV