Obligatoriska utbildningar för studerande

Du som gör någon form av praktik eller tjänstgöring ska genomföra obligatorisk utbildning i informationssäkerhet och basala hygienrutiner.

När du tjänstgör eller genomför LiA, APL eller VFU

Som studerande hos oss får du ett eget HSA-ID och användarnamn (AD konto) som du ska använda för att logga in på en dator och komma åt Kompetensportalen - vår plats för e-utbildningar.

Här hittar du instruktion för studerande i kompetensportalen

Om du inte hunnit få ditt HSA-ID och AD konto innan din utbildningsperiod börjar genomför du utbildningarna på din arbetsplats under den första veckan.

Visa intyg

När utbildningarna är genomförda ska du visa det för din handledare. Det kan du göra på två olika sätt:

  •  Ta ut ett utbildningsintyg från systemet, skriv under det och ta med till din utbildningsplatsarbetsplats och visa för huvudhandledaren.
  • Du kan också logga in i Kompetensportalen och visar din handledare att utbildningen är genomförd.

Utbildningarna som du gör lagras i systemet och du behöver bara genomföra dem vid din första placering hos oss.

Uppdaterat: 20 augusti 2020
QQXT