Obligatoriska utbildningar för studerande

Du som gör praktik eller tjänstgöring ska göra en obligatorisk utbildning i informationssäkerhet och basala hygienrutiner.

Behörighet till Kompetensportalen

Som studerande hos oss får du ett eget HSA-ID och användarnamn (AD-konto) som du använder för att logga in på en dator och komma åt Kompetensportalen, vår plats för e-utbildningar.

Om du inte har fått ditt HSA-ID och AD-konto innan din utbildningsperiod börjar genomför du utbildningarna på din arbetsplats under den första veckan.

Här finns en instruktion för kompetensportalen för dig som är studerande (pdf)

Kursintyg

När utbildningarna är genomförda får du ett intyg som du visar för din handledare. Det kan du göra på två sätt:

  1. Ta ut ett utbildningsintyg från Kompetensportalensystemet, skriv under och ta med till din utbildningsplatsarbetsplats och visa för huvudhandledaren.
  2. Logga in i Kompetensportalen och visa din handledare att utbildningen är genomförd.

Utbildningarna som du gör lagras i systemet och du behöver bara genomföra dem vid din första placering hos oss.

Innehållsansvarig: Anneli Trobeck
Uppdaterat: 12 mars 2024
BAWW