Bastjänstgöring (BT)

BT (bastjänstgöring) är från 1 juli 2021 en obligatorisk fristående första del av ST (specialisttjänstgöringen) för alla läkare som inte genomgått svensk AT (allmäntjänstgöring) och inte påbörjat sin ST innan 1 juli 2021.

De första åren kommer BT främst innefatta utlandsutbildade läkare. Sedan 2014 har vi erbjudit en kompletterande underläkarutbildning (KULT) för utlandsutbildade läkare inom region Sörmland, därmed har vi skaffat oss en god erfarenhet av utbildning för läkare som studerat utomlands.

För att undvika olika kvalitet i BT-utbildningen och för att eftersträva en jämlik utbildning kommer BT-upplägget se likadant ut i hela regionen oavsett specialitet-, klinik- eller geografiskt område. Ett harmoniserat och strukturerat BT-upplägg underlättar planering och handledning för mottagande kliniker.

BT-upplägg inom Region Sörmland

Vårt grundläggande BT-upplägg inom Region Sörmland är:

  • Akut internmedicin 3 mån
  • Akut kirurgi 2 mån
  • Psykiatri 2 mån
  • Primärvård 5 mån

Upplägget ska anpassas individuellt utifrån sökandes tidigare kliniska erfarenheter genom vikariat i Sverige. Vikariat inom ovanstående kliniker med hög utbildningskvalitet kan tillgodoräknas.

Huvudregeln är att den enskilda kliniken rekryterar sin BT inför specialistutbildning. Kontakta regionens övergripande BT-studierektor Ahmet Abidin för mer information.

Uppdaterat: 10 september 2021
T7M1