BT hos oss

Bastjänstgöring, BT, är från 1 juli 2021 en obligatorisk fristående första del av specialisttjänstgöringen för alla läkare som inte genomgått svensk allmäntjänstgöring och inte påbörjat sin specialisttjänstgöring innan 1 juli 2021.

Hösten 2018 beslutade Sveriges riksdag att reformera läkarutbildningen från grundutbildning till specialisttjänstgöring. AT-tjänstgöring kommer avskaffas och läkargrundutbildningen förlängs från 5,5 år till 6 år. Läkarlegitimation ges efter den 6-åriga läkarutbildningen. Dessutom kom man fram till behovet av en bred och strukturerad klinisk introduktionsutbildning gällande svensk sjukvård, för alla -oavsett var inom ESS man läst sin grundutbildning, innan ST-tjänst, en så kallad bastjänstgöring (BT).

Bastjänstgöring (BT) är från 1 juli 2021 en obligatorisk fristående första del av specialisttjänstgöringen för alla som inte genomgått svensk AT och inte påbörjat sin ST innan 1 juli 2021.

De första åren kommer BT främst innefatta utlandsutbildade läkare

Den nya svenska 6-åriga läkarutbildningen påbörjades höstterminen 2021 på samtliga studieorter, vilket innebär att även svenska läkarstudenter kommer behöva göra BT istället för AT från hösten 2027. AT kommer sedan avskaffas efter några års övergångstid. Under närmaste 10 år kommer både AT och BT finnas parallellt.

De första åren kommer BT främst innefatta utlandsutbildade läkare, vilka ofta har en helt annan klinisk erfarenhet än svenskutbildade AT-läkare. Enligt Socialstyrelsen var 48 procent av de som legitimerades år 2019 utbildade utanför Sverige, varav 37 procent i EU/EES, 11 procent var utbildade i tredje land. Det innebär att ca hälften av alla nylegitimerade läkare har genomgått sin grundutbildning utomlands. Detta faktum kommer medföra krav på en förändrad utbildningsorganisation avseende rekrytering, introduktionsutbildning i det svenska sjukvårdssystemet, lagar, försäkringsmedicin, handledning, formativa- och summativa kompetensbedömningar och även i vissa fall språkkompetensvärdering.

Sedan 2014 har vi inom Region Sörmland erbjudit en kompletterande underläkarutbildning (KULT) för utlandsutbildade läkare inom Region Sörmland, därmed har vi skaffat oss en god erfarenhet av utbildning för läkare som studerat utomlands.

Allt du behöver veta om BT finns i BT-handboken och dess bilagor som du når nedan.

Mer information om bt

Uppdaterat: 31 maj 2024
BKDR