Verksamhetsförlagd utbildning

Vi erbjuder kvalificerade platser för verksamhetsförlagd utbildning för dig som studerar på universitet eller högskola. Efter din utbildning har du ofta mycket goda möjligheter att få jobb hos oss.

Under din verksamhetsförlagda utbildning får du klinisk träning och deltar i praktiskt vårdarbete. Du tränar på olika arbetsmoment och lär dig att arbeta i team. Våra handledare ser till att din kliniska utbildning håller en hög kvalitet.

Du ansöker via ditt lärosäte

Om du vill göra din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, hos oss kontaktar du VFU-handläggaren på din högskola eller ditt universitet som lämnar en ansökan till våra studierektorer. Du får besked om VFU-plats via din skola.Vi tar inte emot ansökningar direkt från dig som student.

Vem kan göra VFU hos oss?

Du är garanterad verksamhetsförlagd utbildning i Region Sörmland om du studerar vid ett lärosäte som har avtal med oss. Se vilka det är nedan under "Skolor och program som vi har VFU-avtal med". Utöver det tar vi emot studenter i mån av plats. 

När du har fått en plats

När du har fått en VFU-plats kontaktar vi dig för att ge den information du behöver inför din utbildningsperiod hos oss. Vi tilldelar dig en kvalificerad handledare som är din huvudsakliga kontakt. 

Rutin för studerande gällande vaccinationer

Gäller för alla studerande och praktikanter som deltar i patientnära arbete eller utför sysslor i patientnära miljöer. Målet är att alla som arbetar eller regelbundet vistas i lokaler där vård bedrivs ska ha immunitet och ett fullgott vaccinationsskydd. Region Sörmland har ett ansvar att minimera riskerna för att patienter utsätts för smitta när de söker eller får vård.

Den studerande ska vid förfrågan från Region Sörmland kunna uppvisa ett undertecknat "Underlag för behov av vaccination" samt vid behov kunna styrka vidtagna åtgärder.

Utbildningsanordnare ska, innan den studerande påbörjar en praktikplacering, ansvara för att den studerande har fyllt i Region Sörmlands underlag samt vidtagit eventuella åtgärder.

Region Sörmland tar inget ansvar för eventuella kostnader som kan uppstå med anledning av att ett ifyllt underlag leder till utgifter för utbildningsanordnare eller den studerande.

Här finns underlaget för behov av vaccination och det styrande dokumentet.

Bostäder nära din arbetsplats

Du som studerande har möjlighet att hyra en personalbostad under en begränsad tid. Bostäderna ligger vid våra sjukhus, där du bor granne med kollegor och andra studenter.

När det gäller läkarstuderande gäller denna rutin.

Läs mer om våra personalbostäder

Mer information

Uppdaterat: 20 oktober 2023
Q4ZE