ST-läkare inom primärvård

Primärvården utgör basen för det svenska sjukvårdsystemet. Det första mötet med sjukvården sker ofta via en vårdcentral och att arbeta som specialist i allmänmedicin är ett varierande yrke. Det kräver breda medicinska kunskaper, intresse och förståelse för människors olika förutsättningar och levnadsbetingelser samt god kommunikativ förmåga.

Som ST-läkare i Region Sörmland har du en fast anställning och din närmaste chef är verksamhetschefen på din vårdcentral. För att bli specialist i allmänmedicin krävs minst fem års heltidstjänstgöring efter legitimation. Normalt påbörjas en ST med 12-18 månaders placering på din vårdcentral. Du tilldelas en egen personlig handledare och handledning sker regelbundet på schemalagd tid. För självstudier avsätts 4 timmar per vecka vid heltidstjänstgöring enligt SFAM (specialitetsföreningen) rekommendationer.

Till stöd för din tjänstgöring finns förutom din handledare och verksamhetschef, även en utbyggd studierektorsorganisation med utbildningssamordnare som hanterar dina sidotjänstgöringar. Det ordnas återkommande ST-träffar med dina ST-kollegor varje månad. Region Sörmland har ett välorganiserat kursutbud för obligatoriska kurser. Varje ST-läkare har en egen individuell utbildningsplan som garanterar att du vid fullföljd specialist tjänstgöring har den medicinska kompetens som krävs för att verka som specialistläkare.

Vårdcentraler i Sörmland

I Sörmland finns 30 vårdcentraler, både privatdrivna och regiondrivna. Vi delar upp länet i södra-, västra- och norra länsdelen. I södra finns det 10 vårdcentraler, i västra finns det 7 vårdcentraler och i norra finns det 13 vårdcentraler. Vårdcentralerna finns både i centralorterna och i mindre samhällen.

Vill du veta mer om ST i primärvården i Sörmland kan du vända dig direkt till verksamhetschefen på en vårdcentral eller så kan du kontakta någon av studierektorerna.

Uppdaterat: 28 januari 2022
8QAT