Arvoden och ersättningar

Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap. 12-15 §§ rätt till skälig ekonomisk ersättning för att kunna fullgöra sina politiska uppdrag.

Innehållsansvarig: Jennie Wester
Uppdaterat: 11 maj 2022
KFYY