Till dig som vill bli leverantör till Region Sörmland och Region Västmanland

Är du intresserad av att bli leverantör till Region Sörmland och Region Västmanland kan du här ta del av våra pågående upphandlingar. Vi publicerar våra pågående upphandlingar i TendSign där vi också visar frågor och svar.

 

Aktuella upphandlingar

Lämna anbud

För att lämna anbud, behöver du som leverantör skapa ett konto i Visma.
På Visma Tendsigns webbplats finns nummer till kundsupport. Får du inte svar på dina frågor där kan du också kontakta den ansvarige inköparen för upphandlingen hos oss.

Hela anbudsprocessen är elektronisk och sköts i Visma TendSign. Det är kostnadsfritt att lämna anbud. När du registrerar dig får du tillgång till aktuella annonser och upphandlingsdokument. Du kan lämna ditt anbud samt bifoga filer och dokument om det efterfrågas. Eventuella frågor och svar samt kompletteringar sköts i systemet.

Notera att det är ditt ansvar som anbudsgivare att hålla dig uppdaterad om aktuell information angående respektive upphandling. Detta innefattar t.ex. eventuella ändringar eller förtydliganden i upphandlingsdokumentet som görs under anbudstiden.

Det finns ett antal fördelar med att lämna anbud i ett upphandlingssystem:

  • det är aldrig någon tvekan om vilka frågor som ska besvaras
  • systemet reagerar om du missat att svara på något skall-krav
  • anbudet kan skickas fram till det klockslag som är angivet i upphandlingsdokumentet
  • du går in via internet och kan jobba varifrån du vill och alla uppgifter finns sparade

Läs noga igenom upphandlingsdokumentet och ställ inga egna krav

Det viktigaste är att du läser upphandlingsdokumentet noga och vet vilka kriterier som gäller för prövningen av anbuden. Se till att du svarar på alla krav och att du beskriver det vi efterfrågar. Ställ inga egna krav eller föreslå förändringar. Det kan innebära att vi inte kan utvärdera och jämföra ditt anbud. Har du inte beställt upphandlingsdokumentet direkt från Visma TendSign ansvarar du själv för att kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar gjorts.

Skapa konto i TendSign

RELATERAD INFORMATION

I leverantörsportalen kan du läsa mer om t ex våra allmänna villkor för varor och tjänster samt läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Uppdaterat: 10 februari 2023
K3ZJ