Att fakturera Region Sörmland och dess bolag

Enligt lagen om elektroniska fakturor måste den som levererar varor eller tjänster till offentlig sektor fakturera elektroniskt via e-faktura. PDF-faktura räknas inte som e-faktura.

Fakturera via e-fakura

Vi tar emot fakturor i formatet Peppol.
Våra adresser i Peppolnätverket:

  • Region Sörmland: 0007:2321000032
  • Folktandvården Sörmland AB: 0007:5568202625

Här hittar du mer information om Peppol
För dig som är leverantör till offentliga aktörer | DIGG

Andra e-fakturaformat kan i undantagsfall tas emot enligt överenskommelse.
Kontakta oss via e-handel@regionsormland.se om du har behov av det.

För dig som har ett systemstöd för fakturering

De flesta systemleverantörer är idag anslutna till Peppol. Kontrollera med din systemleverantör att de skickar via Peppol och be dem om hjälp med anslutningen.

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura

Du som inte har en lösning för elektronisk fakturering i ditt fakturasystem kan registrera din faktura manuellt i en fakturaportal.
Vi erbjuder Visma Proccedo fakturaportal gratis. För att få en inbjudan skickar du ett mail till leverantorsfaktura@regionsormland.se Ange "Fakturaportal" i ämnesfältet. Du kommer sedan få en inbjudan med inloggningsuppgifter via e-post.

Fakturaadresser

Region Sörmland
Box 529
631 07 Eskilstuna

Folktandvården Sörmland AB
Box 543
611 10 Nyköping

Vita Huset i Nyköping AB
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping

Fakturareferenser

Vårt ordernummer eller vår referenskod är obligatoriskt att ange på fakturan.

  • Våra ordernummer börjar vanligen med DLL följt av sju siffror
  • Våra referenskoder är vanligen 9 siffor i en följd utan bindestreck och mellanslag

Hjälp vid ordernummer eller fakturareferens i fel fält

Det är viktigt att fakturareferensen ligger i rätt fält på fakturan för att den ska kunna tolkas korrekt.
Om du har problem med att ditt fakturasystem mappar informationen fel kan följande information vara till hjälp vid kontakt med din systemansvarig/systemleverantör.

Vid fakturering via Peppol ska följande segment användas:

  • Ordernummer: cac:OrderReference/cbc:ID
  • Referenskod: cbc:BuyerReference
  • Abonnemangsnummer: cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode=130/cbc:ID
Uppdaterat: 8 januari 2024
ZT7B