Vaccination av gravida

Den som är gravid rekommenderas vaccination mot kikhosta, influensa och covid-19 för sitt och sitt barns skull.

Alla vacciner som används i Sverige är välbeprövade, effektiva och säkra för den gravida och det ofödda barnet. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga.

Alla vaccinationer som rekommenderas den gravida är kostnadsfria i Sörmland.

 

Vaccinrekommendationer till gravida

Uppdaterat: 29 september 2023
81C8