Reumatiska sjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Reumatiska sjukdomar

Ordförande för LPO Reumatiska sjukdomar är Brua Weice, överläkare kliniken för reumatologi.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Lokala arbetsgrupper (LAG)

Uppdaterat: 12 juli 2023
TE21