Äldres hälsa och palliativ vård

Lokalt Programområde (LPO) Äldres hälsa och palliativ vård

Ordförande för LPO Äldres hälsa och palliativ vård:
Agneta Karlsson, Närvårdskoordinator.

Lokala arbetsgrupper

Basal utredning vid misstänkt demenssjukdom Sörmland

Vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

_________________________________________________________

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Uppdaterat: 12 juli 2023
J7HT