Äldres hälsa

Lokalt Programområde (LPO) Äldres hälsa

Ordförande för LPO Äldres hälsa:
Agneta Karlsson, Närvårdskoordinator.

Lokala arbetsgrupper

_________________________________________________________

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Uppdaterat: 1 september 2022
7PMZ