Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Lokalt Programområde (LPO) Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Ordförande LPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin: Birgitta Törnblom, verksamhetschef Habiliteringsverksamheten Sörmland.

_______________________________________________________

Funktionsnedsättning/ habilitering (navigera i vänstermenyn)

Uppdaterat: 23 juni 2022
EFF6