Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Lokalt Programområde (LPO) Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Ordförande LPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin: Charlotte Demelew Westerberg, enhetschef på Enheten för försäkringsmedicin.

_______________________________________________________

Funktionsnedsättning/ habilitering (navigera i vänstermenyn)

Uppdaterat: 30 juni 2023
QS5K