Cancersjukdomar

Det finns nationella kunskapsstöd (vårdprogram) framtagna som du finner på hemsidan för Regionala cancercentrum i samverkan (RCC)

Cancerrehabilitering

Inom Region Sörmland 

Finns lokala kortversioner av standardiserade vårdförlopp, länk

_________________________________________________________

Lokalt Programområde (LPO) Cancersjukdomar

Ordförande för LPO Cancersjukdomar: Björn Persson, Divisionschef Division Kirurgi, Region Sörmland.

____________________ ____________________________________

 

Uppdaterat: 26 juni 2023
DG87