Cancersjukdomar

Lokalt Programområde (LPO) Cancersjukdomar

LPO Cancersjukdomar arbetar utifrån de treåriga Cancerplanerna Mellansverige som innehåller allt ifrån Prevention och tidig upptäckt, Screening, SVF, Rehabilitering, Palliativ vård, Min vårdplan, Nivåstrukturering, kvalitetsregister mm. Det finns ett flertal lokala arbetsgrupper (LAG) som arbetar mot LPO Cancer exempelvis LAG cancerrehab, LAG Lunga, LAG Lymfom.

Här kan du som deltagare i vårdprocessgrupper eller som ansvarig för en diagnos återkoppla ämnen som bör diskuteras på region-nivå för att komma vidare i frågan. Punkterna kan lyftas genom verksamhetschef som sitter med i LPO eller till Cancersamordnarna. En stående punkt på agendan är diskussion kring eventuella konsekvenser av de vårdprogram, SVF och stöddokument som är ute på remiss som går ut rullande var tredje månad.

Deltagare:

Björn Persson Ordförande, Divisionschef Division Kirurgi
Pernilla Möller och Ann Boge Cancersamordnare
Ninos Oussi Verksamhetschef Kliniken för urologi och kirurgi MSE/KSK
Christoph Ansorge Verksamhetschef Kliniken urologi och kirurgi NLN
Madeleine Almqvist Verksamhetschef Onkologkliniken
Lina Lindfors Verksamhetschef Laboratoriemedicinskservice, Tf Divisionschef Medicinsk service
Anders Wennerberg Verksamhetschef Radiologiska kliniken NLN
Marie Denander Verksamhetschef Radiologiska kliniken MSE/KSK
Moa Forssberg Överläkare hematologi/internmedicin, Medicinkliniken NLN
Bassam Alyass Överläkare hematologi/internmedicin, Medicinkliniken MSE
Britt Forsell Strateg folkhälsa, Hälsovalstaben

_________________________________________________________

Det finns nationella kunskapsstöd (vårdprogram) framtagna som du finner på hemsidan för Regionala cancercentrum i samverkan (RCC)

Diagnos övergripande vårdprogram

Vårdprogram för Barn

_________________________________________________________

Screening i Region Sörmland

Pilotstudie

Uppdaterat: 29 april 2024
A7TQ