SVF, Standardiserade vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) beskriver olika utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen.

Region Sörmland har beslutat att ifrån 21-01-01 införa fyra stycken nya lokala obligatoriska koder, se länk "Obligatoriska SVF koder"  under rutiner.

Här nedan finner du de fullständiga vårdförlopp  från cancercentrum samt kortversioner från Region Sörmland. 

Samlat dokument med alla kortversioner på RCC:s hemsida

Allvarliga ospecifika symtom
  Fullständig version Kortversion
Blod, lymfom och myelom
Akut lymfatisk leukemi Fullständig version Kortversion
Akut myeloisk leukemi Fullständig version Kortversion
Kronisk lymfatisk leukemi Fullständig version Kortversion
Lymfom Fullständig version Kortversion

Myeloproleferativ neoplasi (MPN)

Fullständig version

Kortversion

Myelom

Fullständig version

Kortversion

Bröst
  Fullständig version Kortversion
Bukspottkörtel
  Fullständig version Kortversion
Gynekologi
Livmoderhalscancer Fullständig version Kortversion
Livmoderkroppscancer Fullständig version Kortversion
Vulvacancer Fullständig version Kortversion
Äggstockscancer Fullständig version Kortversion
Hjärna och hypofys
Hjärntumörer Fullständig version Kortversion
Hud och ögon
Hudcancer Fullständig version Kortversion
Huvud- och halscancer
  Fullständig version Kortversion
Lever och galla
Levercancer Fullständig version Kortversion
Cancer i galla och gallvägar Fullständig version Kortversion
Lunga och lungsäck
  Fullständig version Kortversion
Matstrupe och magsäck
  Fullständig version Kortversion
Neuroendokrina buktumörer
  Fullständig version  Kortversion
Okänd primärtumör (CUP)
  Fullständig version Kortversion
Penis
  Fullständig version Kortversion
Prostata
  Fullständig version Kortversion
Sarkom
Buksarkom Fullständig version Kortversion
Skelett- och mjukdelssarkom Fullständig version Kortversion
Sköldkörtel
  Fullständig version Kortversion
Tjocktarm, ändtarm och anal
Analcancer Fullständig version Kortversion
Tjock- och ändtarm Fullständig version Kortversion
Testikel
  Fullständig version Kortversion
Urinorganen
Njurcancer Fullständig version Kortversion
Urinblåse- och urinvägscancer Fullständig version Kortversion
Uppdaterat: 31 augusti 2023
XD1A