Ansökan om SVF-medel 2023

Statligt SVF-bidrag kommer att fördelas till region Sörmland under 2023

Verksamheter kommer att få möjlighet att ansöka om medel genom att förklara vad man syftar till att arbeta med under 2023 och vilka medel som skulle behövas för detta

Syftet bör vara att ni i någon form förbättrar, kvalitetssäkrar, effektiviserar cancerpatienternas resa under utredning till start av behandling i region Sörmland

Samverkansprojekt som involverar olika aktörer/ verksamheter/kliniker premieras och kommer att prioriteras

Ansökningstiden är nu slut.

Vid frågor kontakta

Cancersamordnare Pernilla Möller Cancersamordnare Ann Boge

Uppdaterat: 8 mars 2023
8FJM