Äldres hälsa och palliativ vård

Lokalt Programområde (LPO) Äldres hälsa och palliativ vård

Ordförande för LPO Äldres hälsa och palliativ vård:
Agneta Karlsson, Närvårdskoordinator.

_________________________________________________________

Lokala arbetsgrupper

Uppdaterat: 7 december 2023
FA4R