Äldres hälsa och palliativ vård

Lokalt Programområde (LPO) Äldres hälsa och palliativ vård

Ordförande för LPO Äldres hälsa och palliativ vård:
Hilmar Gerber, chefsläkare Patientsäkerhetsenheten.

_________________________________________________________

Lokala arbetsgrupper

Uppdaterat: 29 februari 2024
JKVR