Suicidprevention

Suicid är ett folkhälsoproblem och en mänsklig tragedi som inte bara påverkar offren utan också innebär ett stort lidande för närstående och anhöriga. För samhället är kostnaden många miljoner och för de drabbade familjerna innebär det en kostnad som inte går att mäta.

Undersökningar visar att majoriteten av den svenska befolkningen upplever ett gott psykiskt välbefinnande och är nöjda med livet, men den självskattade psykiska ohälsan ökar, enligt Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner.

Varje år dör omkring 1 200 personer av suicid i Sverige. Ytterligare omkring 300 fall brukar registreras som misstänkta suicid, men där avsikten inte har kunnat styrkas. Detta motsvarar cirka fyra människoliv om dagen. Av samtliga fall är omkring 70 procent män och 30 procent kvinnor. Antalet suicid bland barn under 15 år har ökat i Sverige de senaste två åren.

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem och global statistik från WHO visar att suicid är den fjärde vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-29 år. Det högsta suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) finns bland män över 85 år. I Sörmland dör ca en person varje vecka av suicid, vilket motsvarar 45 personer per år.

Tack vare forskning vet vi att suicid går att förebygga och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet. Sveriges riksdag har beslutat om en nollvision för suicid.

Länsgemensamt arbete i Sörmland

Innehållsansvarig: Elisabeth Björk Andersson
Uppdaterat: 24 juni 2024
VHV1