Personcentrerat bemötande

Alla personer vi möter i vårt arbete har inte samma förutsättningar i livet, vilket innebär att vi behöver ha kunskap och verktyg för att kunna personanpassa mötet så att jämlika förutsättningar skapas.


Personcentrerat bemötande handlar om att möta en person utifrån hens förutsättningar. Jämlik vård handlar om att anpassa bemötandet utifrån individens förutsättningar, i vår strävan att ge en jämlik vård kan vi ibland göra tankefel och tro att vi ska behandla alla lika när vi egentligen alltid behöver anpassa bemötandet efter den vi möter, eller riva hinder för att skapa tillgänglighet för alla.

Utbildning

En utbildning i personcentrerat bemötande av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är framtagen tillsammans med brukarorganisationer, personer med funktionsnedsättningar, vårdpersonal både från kommuner och region. Utbildningen baseras på forskning och kunskap i respektive område och består av nio delar.  Utbildningsdelarna är olika långa, 25- 45 minuter, och har ett vårdperspektiv men är ändå lätta att använda i andra sammanhang tex. inom skolan. Utbildningen kan genomföras individuellt men även i grupp.

 

Kontaktuppgifter till ansvarig: personcentreratbemotande@regionsormland.se

Verktyg

Innehållsansvarig: Maria Ulvenhag
Uppdaterat: 10 juli 2024
FTK6