Tillsammans för unga vuxna i Sörmland

Tillsammans för unga vuxna ska jobba fram en samverkansmodell för dem som arbetar med unga vuxna som är 18–29 år och har psykosocial problematik.

Många unga som söker psykiatrisk vård har ofta ett psykiskt lidande på grund av olika livsomständigheter. Alla är inte i behov av behandling inom specialistpsykiatrin. Trots det så är det många som söker sig just dit eftersom de inte vet var de ska vända sig. Med detta som bakgrund ser vi att individer som är i behov av samhällets hjälp för att må bättre har svårt att hitta rätt form av hjälp och stöd i det komplexa stödsystem som finns tillgängligt. Detta uppmärksammades av psykiatrin i Region Sörmland och som ett resultat av det initierades arbetet, Tillsammans för unga vuxna.

Mål för utvecklingsarbetet
Målet är att färre unga vuxna hamnar mellan stolarna och att unga får ett sammanhang och förbättrade förutsättningar för ökat välmående och framtidstro.

Brukarinflytande

Utvecklingsarbetet har ett tydligt brukarperspektiv där brukaren ska ges möjlighet att formulera både sina behov och vilken insats som behövs för att öka chansen att få det stöd man önskar.

Tillsammans för unga vuxna har skapat en referensgrupp som är delaktiga i utvecklingsarbetet genom att diskutera och lyfta svårigheter som unga vuxna har haft i mötet med välfärdssystemet. Syftet med referensgruppen är inte att hjälpa enskilda individer utan diskutera problem på samhällsnivå, däremot är individens erfarenheter av att få hjälp av välfärden viktig kunskap i utvecklingsarbetet.

Är du ung vuxen mellan 18-29 år och som känner igen dig i problematiken och vill vara med och påverka arbetet och delta i en referensgrupp?

Kontakta då maria.ulvenhag@regionsormland.se eller andreas.dahlstrom@regionsormland.se

Projektdetaljer

Projekttyp: Utvecklingsarbete
Innehållsansvarig: Andreas Dahlström
Uppdaterat: 8 april 2024
VNVZ